DET YPPERSTE
INNEN BILPLEIE

Beskytt din nye bil,
eller gjør din gamle bil ny!

Tectyl Understellsbehandling

Tectyl antirust og understellsbehandling

  • Hindrar korrosjon
  • Støydempande
  • Lang levetid
  • Betre mot steinsprut
  • Ingen drypping
  • Ingen lukt
  • Bli med på synfaringa

I mange områder, inkludert Songdal, øydeleggjer klimaforholda bilparken. Forbruket av sand og salt på vegane vinterstid auker frå år til år – det er ikkje rart at også nye bilar rustar kraftig i Norge. Dei aller fleste bilar er utvikla og produsert for bruk under andre klimatiske forhold enn vårt, der bilprodusentane har sine store marknadar. Difor er det viktig med ekstra behandling mot rust i Songdal og omegn – antirustbehandling med Tectyl og understellsbehandling.

Vi anbefaler å ta ei Tectyl-behandling for antirust på bilen din, gjerne heilt frå den er ny.
Om bilen er nokre år, så kan vi sandblåse bilen. Vi kan vurdere dette og gje deg ein pris på heile jobben.

Tectyl

Tectyl er ein moderne rustbeskyttelse, eller understellsbehandling som det også kalles, basert på mange års forskning og teknologi.

På ettermarked for bil brukes det gjerne 5-10 forskjellige produkter for å løyse ulike oppgaver ved ein Tectyl behandling. Vannbaserte produkter er spennende og utviklinga går fort. I dag blir disse produktene i første rekke brukt på heilt nye bilar. På bilar kor det allerede finnes rustskadar som vi må sandblåse, har voksbasert Tectyl fortsatt eit fortrinn. Vi har muligheit til å fjerne rust, men å være tidlig ute og unngå at det kommer rustangrep er fortsatt det beste. Du finnar oss sentralt i Songdal.

Behandlinga

Vi startar med å demontere alle hjul, dekslar og innerskjermar, slik at hjulhus og understell kan bli reingjort med høgtrykksvaskar og kjemikaliar.

Deretter tørkar vi bilen grundig for å sikre eit godt resultat, etterfølgt av ein kontroll og inspeksjon av bilen for eventuelle rustskadar som vi behandlar med sandblåsing dersom det er nødvendig.

Deretter påførar vi eit tynt, penetrerande Tectylprodukt til bilens hjulrom, inkludert bjelkar, terskelkanalar og dører, som beskyttar bilen.

Vidare legg vi eit tjukt, forseglande og slitesterkt Tectylprodukt over det heile.
Til slutt vaskar og kvalitetsjekkar vi behandlinga av bilen, før den blir overlevert kunden.

Solberg Autospa i Songdal har lang erfaring med understellsbehandling, så du kan være trygg på behandlinga du får.

Pris fra kr 7100,- Bestill →
Personvern