Original

Dyp og fyldig glans som varer

Ditec Original er ein polymerbasert lakkbeskyttelse som blir lagt i fem steg. Den forsegla overflata beskyttar mot UV-strålar, sur nedbør og trafikkfilm.

Når bilen er beskytta med Ditec Original vil den være enklare å vaske, halde seg rein lenger, tjære, asfalt og andre partikler vil få dårlegare feste og den vil sjå betre ut over tid. Det gjev store fordelar i det daglege og når bilen ein gong skal seljast.

Personvern